ให้เช่ากล้อง Mirrorless [Selfie]

ขั้นตอนการเช่า (เฉพาะกล้อง Mirrorless [Selfie] ในหน้านี้)

แบบที่ 1

 • ใช้เอกสาร 3 รายการ

 • ไม่ต้องวางบัตร

 • วางประกัน 3,000 บาท (¹)
  (เงินสด หรือ โอน หรือ วงเงินบัตรเครดิต)

 • กันวงเงินบัตรเครดิตเพื่อวางมัดจำได้ (²)


การเช่าในครั้งแรก (เฉพาะกล้อง Mirrorless)

สมัครสมาชิก ผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ
ส่งเอกสาร 3 รายการผ่านทางเว็บไซต์สามารถ Scan หรือ ถ่ายรูปส่งมาก็ได้
เอกสาร

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น (เลือก 1 รายการ)***

  • ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ
  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต
  • ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต
  • ใบแจ้งประกันชีวิต
  • ใบแจ้งอื่นๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขทางร้าน

*** เอกสารยืนยันที่อยู่ เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือนโดย ชื่อต้องตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในกรุงเทพและปริมฑล โดย ที่อยู่ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เช่นใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต โดยวันที่ในเอกสาร ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

ลงจองอุปกรณ์แล้วรอการตรวจสอบเอกสารและคิวจองเมื่อผ่านการตรวจแล้ว ทางร้านจะลงคิวจองอุปกรณ์ให้
รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยมีเงื่อนไขในการรับของดังนี้

 1. เอกสารที่ Upload มาทั้งหมดทุกรายการ ต้องนำสำเนามายื่นที่ร้านในวันรับของ
 2. ต้องแสดงบัตรประชาชน ในวันรับของทุกครั้ง
 3. ต้องมารับของด้วยตัวเองเท่านั้น
 4. ชำระค่าเช่า และ มัดจำ ในวันรับของทั้งหมด

การเช่าในครั้งต่อๆไป

การเช่าในครั้งต่อๆไปลูกค้าสามารถทำรายการ จองผ่านทางหน้าระบบได้ตลอดเวลา ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่ม

เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น (เลือก 1 รายการ)***

  • ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ
  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต
  • ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต
  • ใบแจ้งประกันชีวิต
  • ใบแจ้งอื่นๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขทางร้าน
 4. วางประกัน 3,000 บาท

*** เอกสารยืนยันที่อยู่ เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือนโดย ชื่อต้องตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในกรุงเทพและปริมฑล โดย ที่อยู่ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เช่นใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต โดยวันที่ในเอกสาร ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

เงื่อนไขการเช่า

 • เตรียมสำเนาเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อตรวจสอบมายื่นในวันรับของครั้งแรก
 • ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงในวันรับของทุกครั้ง
 • ผู้เช่าต้องเข้ามารับอุปกรณ์และเซ็นสัญญาด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ผู้เช่าต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ค่าเช่าทั้งหมดต้องชำระในวันรับของ

แบบที่ 2

 • ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน

 • ไม่ต้องวางบัตร

 • วางประกัน 8,000 บาท (¹)
  (เงินสด หรือ โอน หรือ วงเงินบัตรเครดิต)

 • กันวงเงินบัตรเครดิตเพื่อวางมัดจำได้ (²)

 • ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถเช่าแบบนี้ได้
  (รับของคืนของที่ร้านเท่านั้น)


การเช่าในครั้งแรก

สมัครสมาชิก ผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบให้ครบ
ลงจองกล้อง เลือกรุ่น วันรับ วันคืน เช็คคิววางแล้วเลือก “เช่าแบบที่ 2″
รอทางร้านโทรติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองในเวลาทำการ หรือ ลูกค้าตอบกลับผ่านระบบ
รับอุปกรณ์ในวันเวลาที่จองไว้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและเงินมัดจำ
เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. วางประกัน 8,000 บาท

เงื่อนไขการเช่า

 • ต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการรับของ
 • ผู้เช่าต้องเข้ามารับอุปกรณ์และเซ็นสัญญาด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ผู้เช่าต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ค่าเช่าทั้งหมดชำระในวันรับของ

เวลารับ-คืน

รับกล้อง : 12.00-19.00น.

คืนกล้อง : ก่อน 18.00น.

ร้านหยุดวันอาทิตย์
รับ-คืน ได้ใน วันเวลาทำการเท่านั้น

การนับวัน

รับของวันที่ 20 หลัง 12.00
คืนของ วันที่ 24 ก่อน 18.00
นับ 4 วัน จ่าย 3 วัน

โปรโมชั่น (Mirrorless-Selfie)

 • เช่า 4 วัน จ่าย 3 วัน

 • เช่า 7 วัน จ่าย 5 วัน

 • เช่าเกิน 7 วัน ส่วนลดตามหน้าเว็บไซต์

ติดต่อ

 • 02-611-0695
 • 080-818-8872
 • 080-818-8873
 • 080-818-8874

เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 11.30-19.00น.
หยุดวันอาทิตย์

(¹) วางหลักประกัน
ระหว่างเช่าต้องวางหลักประกันเป็น เงินสด หรือ โอน หรือ วงเงินบัตรเครดิต (²) โดยหลักประกัน และ ค่าเช่า ชำระในวันรับของ

(²) กรณีกันวงเงินบัตรเครดิต
ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและชื่อตรงกัน โดยต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าในขั้นตอนการทำรายการจองอุปกรณ์ ค่าเช่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการกันวงเงินบัตรด้วยตัวเองที่หน้าร้าน ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตระหว่างเช่าและจะทำการคืนวงเงินเมื่อคืนอุปกรณ์โดยไม่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ รับเฉพาะบัตร VISA และ MasterCard ที่ให้บริการโดยธนาคารภายในประเทศเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน หรือ โทรสอบถาม 080-818-8872 ก่อนยืนยันการจอง

(³) กล้อง Mirrorless [Selfie] กำหนดราคาเช่าขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป สามารถใช้กับโปรโมชั่นได้

กล้องและเลนส์ Mirrorless DSLR อื่นๆ