How it works?

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

2. เลือกรูปแบบการเช่า

แบบที่ 1 ส่งเอกสาร ใช้เอกสาร 3 รายการ
แบบที่ 2 ไม่ส่งเอกสาร ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน

การเช่าทั้ง 2 แบบ ต่างกันที่ราคาวางประกันในวันรับของ

3. ทำรายการจองผ่านเว็บ

เลือกอุปกรณ์ วันรับคืน เช็คคิว คำนวนราคา และเพิ่มรายการจอง

4. รอทางร้านโทรติดต่อกลับในเวลาทำการ

หลังจากรายการเข้ามาในระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไปแจ้งราคาวางประกันทุกชั่วโมงในเวลาทำการ

5. รับ-คืนอุปกรณ์ที่หน้าร้าน BTS ราชเทวี

รับ-คืนอุปกรณ์ตามวัน เวลาระบุด้วยตัวเอง ชำระค่าเช่าและหลักประกันในวันรับของทั้งหมด

รูปแบบ / ขั้นตอนการเช่า

แบบที่ 1

ส่งเอกสาร

 • วางหลักประกันอุปกรณ์ระหว่างเช่า
  (ลดลงจากแบบที่ 2 ประมาณ 20-50%)
 • ใช้เอกสาร 3 รายการ
 • ไม่ต้องวางบัตรประชาชน*
 • อยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
แบบที่ 1 ใช้เอกสาร 3 รายการ เมื่อส่งเอกสารทำรายการจองแล้ว ทางร้านโทรจะแจ้งมูลค่าหลักค้ำประกันที่ต้องวางไว้ระหว่างเช่า ใน Rate ที่ทางร้านกำหนด มูลค่าหลักประกันแบบที่ 1 จะลดลงจากแบบที่ 2 ประมาณ 20-50%

ขั้นตอน

สมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบให้ครบ
ส่งเอกสาร 3 รายการผ่านทางเว็บไซต์สามารถ Scan หรือ ถ่ายรูป ส่งมาก็ได้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ

ต้องอัพโหลดเอกสารให้ครบและผ่านการตรวจสอบทั้งหมดจึงสามารถลงจองได้ รอตรวจเอกสาร 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ

เพิ่มการของอุปกรณ์ โดยเลือกอุปกรณ์ทีละรายการ เลือกวันเวลา รับ-คืน ระบบจะเช็คคิวและคำนวนค่าเช่าให้ จากนั้นกดเพิ่มการจอง

*** แบบที่ 1 ต้องส่งเอกสารก่อนจึงจะทำการจองได้ ***

รอทางร้านตรวจสอบรายการจอง และ เอกสารที่ส่งเข้ามาในระบบ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงในเวลาทำการ รอทางร้านตรวจสอบรายการจอง ประมาณ 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ และทางร้านจะโทรติดต่อกลับเพื่อแจ้งราคาหลักประกันและยืนยันการจอง
รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 • เอกสารที่ Upload มาทั้งหมด (สำเนา)
 • หลักประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน กรณีวางเงินมัดจำ/โอน ไม่ต้องวางบัตรตัวจริง
 • กรณีที่เช่าอุปกรณ์ที่ไม่มีมัดจำเช่นขาตั้งกล้อง,แบต วางบัตรตัวจริงไว้ระหว่างเช่า 1 รายการ เป็น บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่ หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ บัตรข้าราชการ
 • ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด
ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน

การเช่าในครั้งต่อๆไป

การเช่าในครั้งต่อๆไปลูกค้าสามารถทำรายการ จองผ่านทางหน้าระบบได้ตลอดเวลา และในวันรับของเตรียมมา เฉพาะ ค่าเช่า,บัตรตัวจริง,หลักประกัน(ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น
  (เลือก 1 รายการ) *

  • ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ

  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ

  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต

  • ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต

  • ใบแจ้งประกันชีวิต

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือน ที่มี ชื่อที่ตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในเอกสารนั้น ที่อยู่ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เช่นใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต เอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน และมี ที่อยู่ๆในกรุงเทพและปริมฑล เท่านั้น สามารถใช้เป็น E-STATEMENT เต็มรูปแบบที่ส่งเข้า Email ได้

กรณีไม่มีเอกสารตามข้อที่ 3 และ เช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ
ใช้ 3 รายการด้านล่างนี้แทน

 1. สัญญาเช่าชื่อเดียวกับผู้เช่า
 2. ใบแจ้ง/ใบเสร็จ/สลิปชำระเงินเดือนล่าสุด
 3. เอกสารยืนยันที่ทำงานเช่น บัตรพนักงาน,สลิปเงินเดือน,ใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด

กรณีเอกสารไม่ครบ หรือ ไม่ตรงเงื่อนไขต้องเช่าแบบที่ 2 เท่านั้น

แบบที่ 2

ไม่ส่งเอกสาร

 • วางหลักประกันอุปกรณ์ระหว่างเช่า
 • ไม่ต้องวางบัตรประชาชน
 • ใช้แค่ สำเนาบัตรประชาชน
 • ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถเช่าแบบนี้ได้
  (รับของคืนของที่ร้านเท่านั้น)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน และ วางหลักคํ้าประกันไว้ระหว่างเช่า ใน Rate ที่ทางร้านกำหนด กรณีเช่าแบบที่ 2 สามารถโทรสอบถามราคาหลักประกันได้ที่เบอร์ 080-818-8872 ถึง 74 หรือ Line: @lenslineup

ขั้นตอน

ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ
เลือกอุปกรณ์ วันเวลา รับ-คืน แล้วติกช่องเช่าแบบที่ 2
รอทางร้านโทรแจ้งราคาวางหลักประกัน และ Confirm หลักประกันที่จะวาง ในเวลาทำการ
รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด
 3. หลักประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน

รับของได้ที่ร้าน Lenslineup ชั้น 12 อาคารเอเชีย ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3 จอดรถยนต์ที่ตึกได้

ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน

สิ่งที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง

 • หลักประกัน

เวลารับ

 • ช่วงเช้า หลัง 12.00 น.

 • ช่วงเย็น หลัง 18.00 น.

เวลาคืน

 • ช่วงเช้า ก่อน 12.00 น.

 • ช่วงเย็น ก่อน 18.00 น.

โปรโมชั่นเช่าหลายวัน

 • เช่าเกิน 7 วันลดราคาพิเศษคำนวนได้จากในระบบ
 • เช่า 7 วัน จ่าย 5 วัน
 • เช่า 4 วัน จ่าย 3 วัน
รับ-คืนได้เฉพาะในวันเวลาทำการเท่านั้น

การนับเวลาค่าเช่า

ค่าเช่า 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่งโมง ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการรับและคืนได้ 2 ช่วงเวลา

ตัวอย่าง เช่าเลนส์ ราคา 400 บาท/วัน

 • รับของ 16 หลัง 18.00น. คืน 17 ก่อน 18.00น. นับ 1 วัน คิด 400 บาท
 • รับของ 16 หลัง 18.00น. คืน 18 ก่อน 12.00น. นับ 1 วันครึ่ง คิด 600 บาท
 • รับของ 16 หลัง 18.00น. คืน 19 ก่อน 12.00น. นับ 2 วันครึ่ง คิด 800 บาท
 • รับของ 16 หลัง 18.00น. คืน 20 ก่อน 18.00น. นับ 4 วัน จ่าย 3 วัน คิด 1200 บาท

หลักประกัน

สามารถใช้ เงินสด หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ กันวงเงินบัตรเครดิต** หรือ สิ่งของค้ำประกัน***

** การวางหลักประกันโดยใช้วงเงินบัตรเครดิต ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและชื่อตรงกัน โดยต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าในขั้นตอนการทำรายการจองอุปกรณ์ ค่าเช่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการกันวงเงินบัตรด้วยตัวเองที่หน้าร้าน ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตระหว่างเช่าและจะทำการคืนวงเงินเมื่อคืนอุปกรณ์โดยไม่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ บัตรต้องมีวงเงินคงเหลือสำหรับค่าประกันและค่าเช่า รับเฉพาะบัตร VISA และ MasterCard ที่ให้บริการโดยธนาคารภายในประเทศเท่านั้น ยอดค่าเช่าที่ต่ำกว่า 1,000 บาทมีค่าธรรมเนียมการทำรายการเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน หรือ โทรสอบถาม 080-818-8872 ก่อนยืนยันการจอง และ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดยอดเงินวางประกันผ่านบัตรเครดิต โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากทำรายการจองมาแล้ว การคืนวงเงินทางร้านจะทำรายการคืนวงเงินในวันที่คืนของ ระยะเวลาในการปรับยอดวงเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรนั้นๆ

*** กรณีใช้หลักคํ้าประกันเป็นสิ่งของต้องวางบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เล่มทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ และ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินมูลค่าหลักค้ำประกัน โดยหลักประกันที่สามารถใช้ได้ เช่น iPad,iPhone,Mac รุ่นต่างๆ กล้อง,เลนส์ โดย ทางร้านขอสงวนสิทธิในการประเมินราคาและพิจารณาหลักประกันทั้งหมด

เงื่อนไขการเช่า

– ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ผู้เช่าต้องมารับอุปกรณ์ที่หน้าร้านด้วยตัวเองทุกครั้ง

– สามารถฝากผู้อื่นคืนอุปกรณ์ได้

– ต้องนำเอกสารที่ Upload ผ่านทางระบบทั้งหมด มายื่นในวันรับของครั้งแรก

– ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันรับของ

– กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

– กรณียกเลิกในวันรับของคิดค่าเช่า 30%

– กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดต้องแจ้งทางร้านล่วงหน้าก่อนกำหนด
และต้องรับผิดชอบค่าเช่าและค่าเช่าของลูกค้าท่านต่อไปกรณีที่มีคิวจองต่อ
หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คิดค่าปรับสูงสุดวันละ 5 เท่า

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิการให้เช่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข