ขั้นตอนการเช่า

1. เลือกรายการและทำรายการจองผ่านหน้าเว็บ
(แบบที่ 1 ส่งเอกสารก่อนทำรายการจอง)

2. รอทางร้านติดต่อกลับเพื่อแจ้งยอดวางประกันและยืนยัน

3. รับของตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมชำระค่าเช่า และ เงินวางประกัน

4. คืนของตามวันเวลาที่กำหนด ร้านทำรายการคืนเงินประกันให้ในวันที่คืน

รูปแบบการเช่า

มีให้เลือก 2 รูปแบบ 1.แบบส่งเอกสาร และ 2.ไม่ส่งเอกสาร ทั้ง 2 แบบนี้จะต่างกันที่ยอดเงินวางประกันระหว่างเช่า

แบบที่ 1 ส่งเอกสาร

 • วางหลักประกันระหว่างเช่า

 • ส่งเอกสาร 3 รายการ

 • ไม่ต้องวางบัตรประชาชน

 • มีที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

 • รับของเองที่หน้าร้านเท่านั้น

 • ส่งเอกสารเฉพาะครั้งแรก

เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน* เลือก 1 รายการ เช่น

  • ใบแจ้งค่าน้ำ ค่าไฟ
  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต
  • ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต
  • ใบแจ้งประกันชีวิต

* เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือน ที่มี ชื่อที่ตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในเอกสารนั้น ที่อยู่ต้องอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล (ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) มีวันที่ในเอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารที่
เป็น E-Statement เต็มรูปแบบได้

กรณีเอกสารไม่ครบ หรือ ไม่ตรงเงื่อนไขต้องเช่าแบบที่ 2 เท่านั้น

แบบที่ 2 ไม่ส่งเอกสาร

 • วางหลักประกันระหว่างเช่า

 • ใช้เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนในวันรับของ

 • ไม่ต้องวางบัตรประชาชน

 • จองผ่าน Line @Lenslineup ได้ (โอนค่าเช่าล่วงหน้า)

 • รับของเอง หรือ จัดส่งผ่าน Messenger ได้

หลักประกัน

การเช่าทั้ง 2 แบบต้องวางหลักประกันไว้ระหว่างเช่าในวันที่รับของ โดยสามารถเลือกวางได้ดังนี้

 • เงินสด
 • เงินโอนเข้าบัญชี
 • กันวงเงินบัตรเครดิต **
 • ของค้ำประกัน ***

ยอดวางประกันอุปกรณ์ ร้านจะโทรไปแจ้งยอดให้ทราบในเวลาทำการ หลังจากที่ทำรายการเข้ามาแล้ว

ร้านทำรายการคืนหลักประกันในวันที่คืนอุปกรณ์

โปรโมชั่น

เช่าหลายวันมีส่วนลดราคาคำนวนได้จากหน้าอุปกรณ์

 • เช่า 10 วันจ่าย 6 วัน
 • เช่า 7 วันจ่าย 5 วัน
 • เช่า 4 วันจ่าย 3 วัน

กรณีเช่าต่อไม่สามารถใช้โปรโมชั่นได้

สิ่งที่ใช้ในวันรับของ

 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง
  (ร้านถ่ายสำเนาเก็บไว้)
 • ชำระเงินค่าเช่าทั้งหมด
 • เงินวางประกัน

รับของ

รอบรับของ

 • หลัง 11.30 น.
 • หลัง 14.00 น.
 • หลัง 17.00 น.
 • วันอาทิตย์ 11:30-14:00น.

ร้าน Lenslineup อยู่ที่ อาคารเอเชีย ชั้น 12 ติด BTS ราชเทวี วันจันทร์-เสาร์ เปิด 11:30-19:00น. วันอาทิตย์ 11:30-14:00น.

พื้นที่จัดส่ง ส่งผ่าน Messenger ภายในกรุงเทพ และ ปริมณฑล
ค่าจัดส่ง/ครั้ง เริ่มต้น 200 บาท เช็คค่าส่งที่ @lenslineup
การจอง ทำรายการจองผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
การชำระเงินค่าเช่า / ประกัน [โอนเงินเท่านั้น] โอนค่าเช่าล่วงหน้า 30% ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันรับของ โอนก่อนของออกจากร้านเท่านั้น
การเซ็นสัญญา-รับของ ผู้เช่าเซ็นสัญญาและรับของด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถให้ผู้อื่นรับของแทนได้
กรณีจัดส่งแล้วไม่ตรงเงื่อนไขทางบริษัทขอปฏิเสธการให้เช่าและคิดค่าปรับ 30%
เอกสารในการรับของ สำเนาบัตรประชาชน+รับรองสำเนา พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
เปลี่ยนจุดรับของในเวลาจัดส่ง ไม่สามารถเปลี่ยนจุดรับของได้หลังจากที่ร้านจัดส่งแล้ว
รอนาน/ติดต่อไม่ได้เกิน 15 นาที 100 บาททุกๆ 15 นาทีหากเกิน 30 นาทีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเช่าและไม่คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าและค่าส่ง
รอบจัดส่ง
 • รอบที่ 1 เวลารับของ 13:00-16:00น.
 • รอบที่ 2 เวลารับของ 16:00-18:00น.
 • รอบวันอาทิตย์ เวลารับของ 13:00-14:00น.
เงื่อนไขอื่นๆ
 • ผู้เช่าต้องมีอายุเกิน 18 ปี
 • อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนผ่านระบบ

สอบถามรายละเอียดโทร 080-818-8872 ถึง 74

คืนของ

ในวันคืนของสามารถให้ใครมาคืนก็ได้ สามารถคืนผ่าน Grab/Laramove/Lineman ได้ ร้านเปิด 11:30 (ค่าจอดมอเตอร์ไซต์ 20 บาท)

รอบคืนของ

 • ก่อน 13.00 น.
 • ก่อน 16.00 น.
 • ก่อน 19.00 น.
 • วันอาทิตย์ก่อน 14:00น.

 

เงื่อนไขการเช่า

– ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ผู้เช่าต้องมารับอุปกรณ์ที่หน้าร้านด้วยตัวเองทุกครั้ง

– แสดงบัตรประชาชนตัวจริงทุกครั้งที่รับอุปกรณ์

– สามารถฝากผู้อื่นคืนอุปกรณ์ได้

– ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันรับของ

– กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

– กรณียกเลิกในวันรับของคิดค่าเช่า 30%

– กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดต้องแจ้งทางร้านล่วงหน้าก่อนกำหนด
และต้องรับผิดชอบค่าเช่าและค่าเช่าของลูกค้าท่านต่อไปกรณีที่มีคิวจองต่อ
หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คิดค่าปรับสูงสุดวันละ 5 เท่า

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิการให้เช่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

** การวางหลักประกันโดยใช้วงเงินบัตรเครดิต ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและชื่อตรงกัน โดยต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าในขั้นตอนการทำรายการจองอุปกรณ์ ค่าเช่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการกันวงเงินบัตรด้วยตัวเองที่หน้าร้าน ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตระหว่างเช่าและจะทำการคืนวงเงินเมื่อคืนอุปกรณ์โดยไม่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ บัตรต้องมีวงเงินคงเหลือสำหรับค่าประกันและค่าเช่า รับเฉพาะบัตร VISA,MasterCard และ JCB ที่ให้บริการโดยธนาคารภายในประเทศเท่านั้น รายการเช่าต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 6 วัน สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตเป็นหลักประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท การทำรายการต้องใช้ OTP ในการชำระค่าเช่า/หลักประกัน  การคืนวงเงินทางร้านจะทำรายการคืนวงเงินในวันที่คืนของ ระยะเวลาในการคืนวงเงินเข้าบัตรขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรนั้นๆ อาจใช้เวลา 3-29 วันทำการ
*** กรณีใช้หลักคํ้าประกันเป็นสิ่งของต้องวางบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เล่มทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ และ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินมูลค่าหลักค้ำประกันล่วงหน้า โดยหลักประกันที่สามารถใช้ได้ เช่น iPad,iPhone,Mac รุ่นต่างๆอายุไม่เกิน 3 ปีจากปีปัจจุบัน หรือกล้อง,เลนส์ เลือกวางได้เพียงชิ้นเดียว โดยทางร้านขอสงวนสิทธิในการประเมินราคาและพิจารณารับเป็นหลักประกันทั้งหมด

Unfortunately, we are unable to accept applicants without a valid Thai National ID at this time.