How it works?

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

2. เลือกรูปแบบการเช่า

แบบที่ 1 ส่งเอกสาร ใช้เอกสาร 3 รายการ
แบบที่ 2 ไม่ส่งเอกสาร ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน

แบบ 1 และ แบบ 2 ต่างกันที่ ยอดเงินวางประกันในวันรับของ

3. ทำรายการจองผ่านเว็บ

เลือกอุปกรณ์ วันรับคืน เช็คคิว คำนวนราคา และเพิ่มรายการจอง

4. รอทางร้านโทรติดต่อกลับในเวลาทำการ

หลังจากรายการเข้ามาในระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไปแจ้งราคาวางประกันทุกชั่วโมงในเวลาทำการ

5. การรับ-คืนอุปกรณ์

การรับของ รับด้วยตัวเองที่ร้าน Lenslineup ติด BTS ราชเทวี หรือ ให้ทางร้านจัดส่งผ่าน Messenger (เฉพาะเช่าแบบที่ 2)โดยผู้รับของต้องเป็นคนเดียวกับที่ทำรายการเข้ามาเท่านั้น


การคืนของ ที่หน้าร้านในเวลาที่ระบุ สามารถฝากคนอื่นมาคืนได้ หรือ ฝากคืนผ่าน Grab / lalamove / lineman ได้ในเวลาทำการค่าจอดรถมอเตอร์ไซต์ 20 บาท

แบบที่ 1

ส่งเอกสาร

 • วางหลักประกันอุปกรณ์ระหว่างเช่า
  (ลดลงจากแบบที่ 2 ประมาณ 20-50%)
 • ใช้เอกสาร 3 รายการ
 • ไม่ต้องวางบัตรประชาชน*
 • อยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

แบบที่ 1 ใช้เอกสาร 3 รายการ เมื่อส่งเอกสารทำรายการจองแล้ว ทางร้านโทรจะแจ้งมูลค่าหลักค้ำประกันที่ต้องวางไว้ระหว่างเช่า ใน Rate ที่ทางร้านกำหนด มูลค่าหลักประกันแบบที่ 1 จะลดลงจากแบบที่ 2 ประมาณ 20-50%

ขั้นตอน

สมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบให้ครบ
ส่งเอกสาร 3 รายการผ่านทางเว็บไซต์สามารถ Scan หรือ ถ่ายรูป ส่งมาก็ได้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ

ต้องอัพโหลดเอกสารให้ครบและผ่านการตรวจสอบทั้งหมดจึงสามารถลงจองได้ รอตรวจเอกสาร 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ

เพิ่มการของอุปกรณ์ โดยเลือกอุปกรณ์ทีละรายการ เลือกวันเวลา รับ-คืน ระบบจะเช็คคิวและคำนวนค่าเช่าให้ จากนั้นกดเพิ่มการจอง

*** แบบที่ 1 ต้องส่งเอกสารก่อนจึงจะทำการจองได้ ***

รอทางร้านตรวจสอบรายการจอง และ เอกสารที่ส่งเข้ามาในระบบ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงในเวลาทำการ รอทางร้านตรวจสอบรายการจอง ประมาณ 1 ชั่วโมงในเวลาทำการ และทางร้านจะโทรติดต่อกลับเพื่อแจ้งราคาหลักประกันและยืนยันการจอง
รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 • เอกสารที่ Upload มาทั้งหมด (สำเนา)
 • หลักประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน กรณีวางเงินมัดจำ/โอน ไม่ต้องวางบัตรตัวจริง
 • กรณีที่เช่าอุปกรณ์ที่ไม่มีมัดจำเช่นขาตั้งกล้อง,แบต วางบัตรตัวจริงไว้ระหว่างเช่า 1 รายการ เป็น บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่ หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ บัตรข้าราชการ
 • ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด

ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน สามารถฝากคนอื่นมาคืนได้ หรือ ฝากคืนผ่าน Grab / lalamove / lineman ได้ในเวลาทำการค่าจอดรถมอเตอร์ไซต์ 20 บาท

การเช่าในครั้งต่อๆไป

การเช่าในครั้งต่อๆไปลูกค้าสามารถทำรายการ จองผ่านทางหน้าระบบได้ตลอดเวลา และในวันรับของเตรียมมา เฉพาะ ค่าเช่า,บัตรตัวจริง,หลักประกัน(ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น
  (เลือก 1 รายการ) *

  • ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ

  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ

  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต

  • ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต

  • ใบแจ้งประกันชีวิต

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือน ที่มี ชื่อที่ตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในเอกสารนั้น ที่อยู่ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เช่นใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต เอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน และมี ที่อยู่ๆในกรุงเทพและปริมฑล เท่านั้น สามารถใช้เป็น E-STATEMENT เต็มรูปแบบที่ส่งเข้า Email ได้

กรณีเอกสารไม่ครบ หรือ ไม่ตรงเงื่อนไขต้องเช่าแบบที่ 2 เท่านั้น

แบบที่ 2

ไม่ส่งเอกสาร

 • วางหลักประกันอุปกรณ์ระหว่างเช่า
 • ไม่ต้องวางบัตรประชาชน
 • ใช้แค่ สำเนาบัตรประชาชน
 • จองผ่าน Line @Lenslineup ได้ (โอนค่าเช่าล่วงหน้า)

 • ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถเช่าแบบนี้ได้
  (รับของคืนของที่ร้านเท่านั้น)

ใช้สำเนาบัตรประชาชน และ วางหลักคํ้าประกันไว้ระหว่างเช่า ใน Rate ที่ทางร้านกำหนด กรณีเช่าแบบที่ 2 สามารถโทรสอบถามราคาหลักประกันได้ที่เบอร์ 080-818-8872 ถึง 74 หรือ Line: @lenslineup

ขั้นตอน

ลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ

เลือกอุปกรณ์ วันเวลา รับ-คืน

รอทางร้านโทรแจ้งราคาวางหลักประกัน และ Confirm หลักประกันที่จะวาง ในเวลาทำการ
รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด
 3. หลักประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน

รับของได้ที่ร้าน Lenslineup ชั้น 12 อาคารเอเชีย ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3 จอดรถยนต์ที่ตึกได้

ร้านจัดส่งผ่าน Messenger ตามรอบเวลาที่เลือก ผู้รับของต้องเป็นคนเดียวกับในระบบที่จองมาเท่านั้น
เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง
 3. ค่าเช่าและหลักประกันโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน สามารถฝากคนอื่นมาคืนได้ หรือ ฝากคืนผ่าน Grab / lalamove / lineman ได้ในเวลาทำการค่าจอดรถมอเตอร์ไซต์ 20 บาท

สิ่งที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง

 • หลักประกัน

การรับ

รอบรับของ

 • หลัง 11.30 น.

 • หลัง 14.00 น.

 • หลัง 17.00 น.

รับของด้วยตัวเองที่หน้าร้าน รับได้ถึง 19:00น. วันอาทิตย์ 11:30-14:00น.

พื้นที่จัดส่ง ส่งผ่าน Messenger ภายในกรุงเทพ
ค่าจัดส่ง/ครั้ง เริ่มต้น 200 บาท
การจอง ทำรายการจองผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
การชำระเงินค่าเช่า / ประกัน [โอนเงินเท่านั้น] โอนค่าเช่าล่วงหน้า 30% ส่วนที่เหลือโอนตอนรับของ / วันรับของ
การเซ็นสัญญา-รับของ ผู้เช่าเซ็นสัญญาและรับของด้วยตัวเองเท่านั้นไม่สามารถให้ผู้อื่นรับของแทนได้
กรณีจัดส่งแล้วไม่ตรงเงื่อนไขทางบริษัทขอปฏิเสธการใช้เช่าและคิดค่าปรับ 30%
เอกสารในการรับของ สำเนาบัตรประชาชน+รับของสำเนา พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
เปลี่ยนจุดรับของในเวลาจัดส่ง ไม่สามารถเปลี่ยนจุดรับของได้หลังจากที่ร้านจัดส่งแล้ว
รอนาน/ติดต่อไม่ได้เกิน 15 นาที 100 บาททุกๆ 15 นาทีหากเกิน 30 นาทีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเช่าและไม่คืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าและค่าส่ง
รอบจัดส่ง
 • รอบที่ 1 เวลารับของ 13:00-16:00น.
 • รอบที่ 2 เวลารับของ 16:00-18:00น.
 • รอบวันอาทิตย์ เวลารับของ 13:00-14:00น.
เงื่อนไขอื่นๆ
 • ผู้เช่าต้องมีอายุเกิน 18 ปี
 • อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนผ่านระบบ

สอบถามรายละเอียดโทร 080-818-8872 ถึง 74

เวลาคืน

รอบคืนของ

 • ก่อน 13.00 น.

 • ก่อน 16.00 น.

 • ก่อน 19.00 น.

คืนของด้วยตัวเองหรือฝากคนอื่นคืนก็ได้ สามารถคืนผ่าน Grab/Laramove/Lineman ได้ (ค่าจอดมอเตอร์ไซต์ 20 บาท)

โปรโมชั่นเช่าหลายวัน

 • เช่า 10 น จ่าย 6 วัน
 • เช่า 7 วัน จ่าย 5 วัน
 • เช่า 4 วัน จ่าย 3 วัน

การนับเวลาค่าเช่า

ค่าเช่า 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่งโมง ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการรับและคืนได้ 3 ช่วงเวลา

ตัวอย่าง เช่าเลนส์ ราคา 400 บาท/วัน

 • รับของ 16 หลัง 11.30น. คืน 17 ก่อน 13.00น. นับ 1 วัน คิด 400 บาท
 • รับของ 16 หลัง 17.00น. คืน 18 ก่อน 13.00น. นับ 1 วันครึ่ง คิด 600 บาท
 • รับของ 16 หลัง 17.00น. คืน 19 ก่อน 13.00น. นับ 2 วันครึ่ง คิด 800 บาท
 • รับของ 16 หลัง 17.00น. คืน 20 ก่อน 19.00น. นับ 4 วัน จ่าย 3 วัน คิด 1200 บาท

หลักประกัน

 • เงินสด

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 • กันวงเงินบัตรเครดิต**

 • สิ่งของค้ำประกัน***


** การวางหลักประกันโดยใช้วงเงินบัตรเครดิต ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและชื่อตรงกัน โดยต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าในขั้นตอนการทำรายการจองอุปกรณ์ ค่าเช่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการกันวงเงินบัตรด้วยตัวเองที่หน้าร้าน ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตระหว่างเช่าและจะทำการคืนวงเงินเมื่อคืนอุปกรณ์โดยไม่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ บัตรต้องมีวงเงินคงเหลือสำหรับค่าประกันและค่าเช่า รับเฉพาะบัตร VISA และ MasterCard ที่ให้บริการโดยธนาคารภายในประเทศเท่านั้น ยอดค่าเช่าที่ต่ำกว่า 1,000 บาทมีค่าธรรมเนียมการทำรายการเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน หรือ โทรสอบถาม 080-818-8872 ก่อนยืนยันการจอง และ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดยอดเงินวางประกันผ่านบัตรเครดิต โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากทำรายการจองมาแล้ว การคืนวงเงินทางร้านจะทำรายการคืนวงเงินในวันที่คืนของ ระยะเวลาในการปรับยอดวงเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรนั้นๆ
*** กรณีใช้หลักคํ้าประกันเป็นสิ่งของต้องวางบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เล่มทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ และ ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินมูลค่าหลักค้ำประกัน โดยหลักประกันที่สามารถใช้ได้ เช่น iPad,iPhone,Mac รุ่นต่างๆ กล้อง,เลนส์ โดย ทางร้านขอสงวนสิทธิในการประเมินราคาและพิจารณาหลักประกันทั้งหมด

เงื่อนไขการเช่า

– ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ผู้เช่าต้องมารับอุปกรณ์ที่หน้าร้านด้วยตัวเองทุกครั้ง

– สามารถฝากผู้อื่นคืนอุปกรณ์ได้

– ต้องนำเอกสารที่ Upload ผ่านทางระบบทั้งหมด มายื่นในวันรับของครั้งแรก

– ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันรับของ

– กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

– กรณียกเลิกในวันรับของคิดค่าเช่า 30%

– กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดต้องแจ้งทางร้านล่วงหน้าก่อนกำหนด
และต้องรับผิดชอบค่าเช่าและค่าเช่าของลูกค้าท่านต่อไปกรณีที่มีคิวจองต่อ
หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า คิดค่าปรับสูงสุดวันละ 5 เท่า

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิการให้เช่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

Unfortunately, we are unable to accept applicants without a valid Thai National ID at this time.