ร้านให้เช่าเลนส์ เช่ากล้อง DSLR · Mirrorless · GoPro ชั้น 12 อาคารเอเชีย (ตึกจอดรถโรงแรมเอเชีย) ติด BTS ราชเทวี กรุงเทพ|lenslineuprental@gmail.com

Sony 21mm Ultra-Wide Conversion Lens for FE 28mm f/2

Sony 21mm Ultra-Wide Conversion Lens for FE 28mm f/2

150 บาท/วัน

ตรวจสอบคิวว่าง

Wide Converter 21mm สำหรับเลนส์ Sony FE 28mm f/2

อุปกรณ์ที่ให้ไปด้วย

  • ถุงใส่เลนส์