ให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ Fujifilm Mirrorless

ให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ Fujifilm Mirrorless

Fujifilm Camera
Wide Angle Lens
Normal Lens
Prime Lens (FIX)
Telephoto Lens

กล้อง Fuji ให้เช่า

*** รายการกล้องที่มีคำว่า Body จะไม่มีเลนส์ให้ไปด้วย

เลนส์ Fuji Wide เลนส์มุมกว้าง

เลนส์ Fuji Normal เลนส์ช่วงกลาง

เลนส์ Fuji Prime เลนส์ฟิกซ์ฟูจิ

เลนส์ Fuji Telephoto เลนส์ซูมระยะไกล