ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่าขาตั้ง เช่าไม้กันสั่น เช่าไฟ เช่า Adapters เช่าไมค์ เช่าแบตกล้อง และอื่นๆ

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่าขาตั้ง เช่าไม้กันสั่น เช่าไฟ เช่า Adapters เช่าไมค์ เช่าแบตกล้อง และอื่นๆ

ไม้กันสั่น
ไมโครโฟน
แบตเตอรี่
สายไฟเลี้ยงต่อตรง
สาย HDMI
ไฟ LED
ขาตั้งกล้อง