ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่าขาตั้ง เช่าไม้กันสั่น เช่าไฟ เช่า Adapters เช่าไมค์ เช่าแบตกล้อง และอื่นๆ

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่าขาตั้ง เช่าไม้กันสั่น เช่าไฟ เช่า Adapters เช่าไมค์ เช่าแบตกล้อง และอื่นๆ

ไม้กันสั่น
ไมโครโฟน
แบตเตอรี่
สายไฟเลี้ยงต่อตรง
สาย HDMI
ไฟ LED
ขาตั้งกล้อง
Memory card
HDMI Capture / Switcher
Adapter

ไม้กันสั่น

ไมโครโฟน

แบตเตอรี่กล้อง

สายไฟเลี้ยงกล้องต่อตรง Dummy Battery

สาย HDMI

ไฟ LED

ขาตั้งกล้อง

HDMI Capture / Switcher

Memory Card

Adapter แปลง Mount

อุปกรณ์อื่นๆ